www.belgium.be Logo of the federal government

Illustreren

De illustraties (foto, tekening, grafiek, schema, infografie...) houden rechtstreeks verband met de inhoud van de pagina. Ze kunnen:

  • de tekst ondersteunen
  • de tekst aanvullen
  • de tekst vervangen wanneer de illustratie expliciet is (bijvoorbeeld: infografie) en er een tekstueel alternatief is, in het bijzonder voor personen die een schermlezer gebruiken.