www.belgium.be Logo of the federal government

Aanbevelingen

Een aantal strategische aanbevelingen werden opgesteld die moeten zorgen voor een grotere coherentie in de federale communicatie op de sociale netwerken.

Algemene aanbevelingen

 • Eentalige accounts hebben (een NL account, een FR account, een EN account…). De taalkeuze moet gebeuren in functie van het doelpubliek (internationaal publiek -> Engels…). Als men toch kiest voor een tweetalig account, dan is het aangeraden om de talen te definiëren (opdat de gebruiker de posts alleen in zijn eigen taal ziet).
 • Wanneer verschillende federale instellingen een gemeenschappelijk evenement hebben, vooraf overleggen om een enkele hashtag te kiezen (of twee om er één per taal te hebben). Indien een specifieke pagina (Facebook bijvoorbeeld) moet worden aangemaakt voor een evenement dat verschillende instellingen verenigt, overleggen om één enkele pagina te creëren (waaraan meerdere beheerders vanuit verschillende instellingen kunnen worden toegewezen).
 • Wanneer informatie door meerdere instellingen wordt verspreid, dezelfde publicatie delen (die van de “bron”-instelling), in plaats van een nieuwe visueel te creëren of een aparte tekst te schrijven.
 • Interacties tussen de instellingen:
  • in publieke modus, wanneer een gestelde vraag niet de instelling betreft, de gebruiker antwoorden en daarbij de betrokken instelling rechtstreeks aanspreken;
  • in privémodus, de gebruiker antwoorden met vermelding van de contactgegevens van de betrokken instelling.
 • Een publicatiekalender gebruiken binnen elke instelling (zie template hierboven). Op die manier kan de verspreiding van content optimaal worden gepland en georganiseerd.
 • Een stand-by verzekeren om te weten, te reageren, te delen:
  • wat er over de instelling wordt gezegd;
  • of gebruikers foto’s, video’s en/of livestreams maken tijdens activiteiten die georganiseerd worden door de instelling (evenementen, beurzen, salons, persconferenties…);
  • of gebruikers vragen hebben over een federaal thema, zelfs als ze de instelling daar niet rechtstreeks over aanspreken;
  •  
 • Zoveel mogelijk foto’s, video’s of infographics gebruiken. Dat geeft de publicaties meer impact en een grotere zichtbaarheid bij de gebruikers.

Specifieke aanbevelingen voor elk sociaal netwerk

Facebook

 • Auto-reply gebruiken tijdens periodes waarin u niet op boodschappen kunt antwoorden: verlengde weekends, sluiting van de diensten (tussen kerstmis en nieuwjaar…).
 • De taal van uw boodschappen definiëren (zodat de gebruiker de posts alleen in zijn eigen taal ziet).
 • Indien u geen tool hebt voor het beheer van de sociale media, kunt u gebruikmaken van de tool die in Facebook is geïntegreerd en waarmee u templates kunt aanmaken en gebruiken om in verschillende talen te antwoorden.

Twitter

 • Gebruik idealiter 1 hashtag en maximum 3.

Instagram

 • Gebruik alle hashtags die u relevant vindt. Er is geen aanbevolen maximumaantal op Instagram. De gebruikspercentages blijven zeer goed, zelfs met 8 of 10 hashtags. Het is aanbevolen de hashtags te gebruiken die u relevant acht, zonder te veel rekening te houden met het aantal. Zie ook “Instagram in Belgium”, hier bijgevoegd.
 • Geïdentificeerde opportuniteiten voor de overheidsdiensten: verspreiding van visueel aantrekkelijke content (evenementen, wedstrijden…).

Live streaming: Periscope vs Facebook live

 • Aangezien Periscope tot Twitter behoort kunnen de Periscope-video’s rechtstreeks worden verspreid op Twitter (waardoor de gebruikers die geen Periscope-app hebben de mogelijkheid krijgen ze toch te zien). Men bereikt dus een ruimer publiek.
 • Facebook live is voor iedereen beschikbaar (vroeger was dat enkel voor de merken). Voordeel: bijna iedereen zit op Facebook, dus je kunt op die manier een zeer groot aantal gebruikers bereiken.
 • Geïdentificeerde opportuniteiten voor de overheidsdiensten: heruitzending van persconferenties, belangrijke momenten op evenementen…

Snapchat

 • Op dit moment lijkt Snapchat het medium dat het verst verwijderd is van de communicatie-actieplannen van de federale instellingen. Toch wordt het in België door één miljoen mensen gebruikt (71% jonger dan 25 jaar).
 • Geïdentificeerde opportuniteiten voor de overheidsdiensten:
  • communiceren over een thema dat zich tot een jong publiek richt
  • korte campagnespots verspreiden
  • ...