Planning

Denkt u erover om een website te creëren voor uw overheidsdienst of voor een specifieke campagne? Dan is het altijd aan te raden om daarover eerst goed na te denken.

Allereerst moet u zichzelf afvragen: is een website het juiste communicatiemiddel voor de informatie die ik wil delen. Misschien is dat niet het geval (als de doelgroep van uw communicatie niet op het internet te vinden is) en kunt u dus best een ander communicatiekanaal gebruiken.

Maar wanneer u tot de vaststelling komt dat een website toch de juiste zet is, is het nadenken nog niet gedaan, integendeel...

Waarover moet u nadenken als u een website wilt maken?

Er zijn verschillende aspecten waarmee u rekening moet houden.

 1. Welk soort website wilt u? Een algemene informatiewebsite, een campagnewebsite, een web shop, …?
 2. Wat is uw budget?
 3. Hoeveel personeel heeft u om die website te maken en te onderhouden?
 4. Wat is uw timing?

Wat doet onze dienst?

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister biedt in samenwerking met Fedict een aantal diensten aan ter ondersteuning van uw online communicatie. Alle federale overheidsdiensten of instellingen die er organisatorisch of financieel van afhangen, kunnen hier gebruik van maken.

 • Domeinnamen: registratie en beheer van domeinnamen
 • Hosting: gedeelde hosting voor eenvoudige tot middelgrote sites (PHP en Drupal)
 • Metrics: gebruik van een webanalysesysteem voor het volgen en analyseren van bezoekersgedrag
 • Nieuwsberichten Belgium.be: hoe uw nieuwsberichten laten vermelden op www.belgium.be?
 • Opleidingen: Opleidingen van en voor ambtenaren
 • Persberichten: een toepassing om persberichten te versturen naar een bestand van journalisten
 • Zoekmachine: zoekmotor voor de hele federale overheid, die op termijn kan geïntegreerd worden in uw site